پروژه ها

پروژه سعادت آباد: اجرای پتینه کهنه کاری مصنوعات چوبی

سعادت آباد،میدان کاج

پتینه کهنه کاری مصنوعات چوبی یا به اصطلاح آنتیک کاری.
یکی از جذابیت های هنر پتینه،آفریدن جلوه های بصری میباشد،به عنوان مثال: کهنه کاری و یا کهنه کردن اشیا البته بطور مجازی،بگونه ای که بیننده با دیدن شی مورد نظر،تصور نماید که این کهنگی به مرور و بر اثر گذر زمان ایجاد شده است،در پتینه کاری آنتیک رنگهای آبی کپکی و یا فیروزه و سبز کپکی نقشی عمده ایفا میکنند.پتینه کار همیشه باید این موضوع را مد نظر خود قرار بدهد که هر شی ای،خصوصا فلز در اثر مرور زمان اکسیده شده و رنگهای سبز و آبی و فیروزه در آن رخنه میکند،البته پتینه آنتیک در سایر موارد و با رنگهای دیگر نیز امکانپذیر است و چه بسا بسیار زیبا.در اینجا به یک نمونه پتینه کاری کمدهای چوبی نگاه میکنیم که به واقع کهنه به نظر میرسد